नर्स एक्लै छे
PDF Print E-mail

Thu, Sep 4th, 2014 :

अपरेशन कोठामा 
आइमाइ ः डाक्टर साब, मेरो पतिलाइ यहा भित्र बोलाउनुस न प्लिज !

डाक्टर ः नडराउनुस म एकदम सरिफ़ मान्छे हो

आइमाइ ः तपाइले कुरा बुझ्नुभएन, त्या बाहिर तपाइको नर्स एक्लै छे क्या !! 

Total : 0 comments

Leave Your Comments

Name:           (Compulsory)

Email ID:       (Compulsory)   Will be secret

Comments:

CAPTCHA


copy the digits from the image into this box